Address: 13-4 Ichijoji Hananoki-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Japan

 

    TEL 075-723-0720

 

    3-minute walk from Eizan Railway Ichijoji Station

 

    1-minute walk from Shirakawa-dori Sagarimatsu bus stop